Przystań "Żeglugi Polskiej"

Do czasu rozpoczęcia budowy Basenu Prezydenta i ostatniego już mola portu zewnętrznego – Południowego przystań Żeglugi Polskiej mieściła się na molo pasażerskim, tj. do 1934 roku. W tym samym roku drewniane molo zostało rozebrane, a przystań „Żeglugi Polskiej” do następnego roku funkcjonowała na molo Rybackim przy nabrzeżu Wilsonowskim. Od 1936 roku „Żegluga Polska” posiadała już przystań na molo Południowym, przy nabrzeżu Pomorskim. Teren wokół budynku Przystani został zagospodarowany i ogrodzony, a na nim stanęły ogródki kawiarniane.

Na miejscu zniszczonej w czasie wojny przystani pasażerskiej postawiono po wojnie drewniany budynek, który pełnił funkcję dworca białej floty powstałej w 1946 roku spółki "Gryf" Żegluga Przybrzeżna w Gdańsku. Spółka po licznych reorganizacjach przekształciła się w 1957 roku w przedsiębiorstwo "Żegluga Gdańska". W 1977 roku powstał w Gdyni nowy Dworzec Żeglugi Gdańskiej.