Komunalna Kasa Oszczędności w Gdyni

W kwietniu 1926 roku Magistrat powołał „Miejską Komunalną Kasę Oszczędności miasta Gdyni”. Celem działania Kasy było gromadzenie oszczędności oraz pomoc w uzyskaniu taniego kredytu. Pierwszą siedzibą KKO było pomieszczenie magistratu. Dyrektorem Kasy od początku do wybuchu II wojny był Franciszek Linke, który wcześniej prowadził gdyńską ekspozyturę Ziemskiego Banku Kredytowego ze Lwowa. MKO uruchomiła na dworcu kolejowym i w porcie kantory wymiany walut.

W 1928 roku wprowadzono nową nazwę – Komunalna Kasa Oszczędności miasta Gdyni i zatwierdzony został nowy statut. W 1930 roku KKO zainicjowała akcję oszczędności w szkołach i powołano w nich "Szkolne Kasy Oszczędności".

W 1932 roku KKO przeniosła się do nowej siedziby w specjalnie przebudowanym do tego celu budynku na rogu ulicy Świętojańskiej i Skweru Kościuszki (wcześniej mieściła się w budynku kawiarnia "Grand Cafe").

W 1937 roku podniesiono budynek o jedno piętro i zmieniono elewację. W tym samym roku uruchomiono nowe dwa oddziały KKO w Orłowie i Chyloni. Komunalna Kasa Oszczędności działała do 1939 roku.

Po wojnie, w 1950 roku KKO została zlikwidowana.

Literatura:

Jacek Ostapowicz, Komunalna Kasa Oszczędności w Gdyni 1926-1939, Rocznik Gdyński nr 14, TMG 1999

Kazimierz Małkowski, Bedeker Gdyński, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2001

Brama na świat. Gdynia 1918 -1939, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006

Maria J. Sołtysik, Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Wyd. Alter Ego, Gdynia 2003

Sławomir Kitowski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Wyd. ALTER EGO, Sławomir Kitowski Gdynia 2006