Gmach ZUS w Gdyni

W latach 1934-1936 pod numerem 24, u zbiegu z ulicą 3 Maja budowany był budynek mieszkaniowo-biurowy Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (później ZUS). Zaprojektowany w 1934 roku przez Romana Piotrowskiego. Uważany za jeden z najpiękniejszych obiektów architektury lat trzydziestych nie tylko w Gdyni, ale i w całej Polsce. Od ulicy 10 Lutego wzniesiono dłuższe pięciopiętrowe skrzydło południowe i krótsze siedmiopiętrowe od strony wschodniej. Na parterze od strony ulicy 3 Maja w zaokrąglonym aneksie znajdowała się kawiarnia Albrechta "Cafe Bałtyk znany ośrodek gdyńskiego życia towarzyskiego i kulturalnego. Tu organizowane były przez gdyńskiego artystę malarza Zygmunta Cywińskiego, tzw. Wieczory Czwartkowe, z udziałem m.in. Boya-Żeleńskiego, Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej i Melchiora Wańkowicza. Na parterze budynku znajdowały się także sklepy.

Po wojnie przez szereg lat także działała kawiarnia prowadzona przez Gdyńskie Zakłady Gastronomiczne. W 1969 roku lokal został przekazany PLO. W ostatnich latach właścicielem była Warta, od której biurowiec odkupiło miasto.

 

Literatura:

Barbara Mikołajczuk, „Czwartki” i „Piątki” Gdyńskie. Z życia kulturalnego Gdyni w okresie międzywojennym, Rocznik Gdyński nr 19, TMG 2007

Danuta Nowicka, Życie kulturalne Gdyni 1926 -1939, Rocznik Gdyński nr 7, TMG 1986