Szkoła Powszechna w Gdyni

W latach 1926-1928 na ulicy 10 Lutego pod numerem 26 zbudowano gmach pierwszej w Gdyni siedmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 1. Inicjatorem budowy nowej szkoły był Jan Kamrowski, nauczyciel w czteroklasowej katolickiej szkole w Gdyni Na budowę szkoły zorganizowano zbiórkę pieniędzy w całym kraju przez tygodnik "Płomyk". Miasto zaciągnęło ponadto kredyt na ten cel. Rok szkolny dla dwóch pierwszych klas koedukacyjnych w nowym gmachu szkoły rozpoczęto 1 października 1927 roku. Rodzice uczących się dzieci zobowiązani byli płacić czesne: obywatele miasta Gdyni - 24 zł, dzieci z powiatu morskiego i wejherowskiego - 32 zł miesięcznie.

Gmach - zbudowany wg projektu Ludwika Witkowskiego - składał się z dwóch identycznych budynków z czterema szczytami w dachach, połączonych łącznikiem. Był to nowoczesny budynek, z jasnymi klasami, gabinetami geograficznym, fizycznym i przyrodniczym oraz warsztatami ślusarskimi dla chłopców i kuchnią do nauki gotowania dla dziewcząt. Od 1934 roku szkoła była też siedzibą Wieczorowego Uniwersytetu Powszechnego dla Dorosłych. 

 

Literatura:

Mirosława Walicka, Gdynia pejzaż sprzed wojny, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006