Bank Polski w Gdyni

W latach 1928-1929 pod numerem 20/22, u zbiegu ulicy 10 Lutego z ulicą Bolesława Chrobrego (od 1931 roku ulica 3 Maja) powstał gmach oddziału Banku Polskiego, z interesującą architekturą bryły obiektu i elewacji i z bogato wykonanymi wnętrzami. Bank Polski założony w 1924 roku był bankiem państwowym (emisyjnym).

Po wojnie, w 1952 roku Bank został zlikwidowany, a przedwojenną siedzibę zajął NBP. Po 1989 roku w gmachu siedzibę miał Bank Gdański. Budynek został w 1984 roku wpisany do rejestru zabytków.