Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni

Bank został założony w Warszawie w 1924 roku. Był bankiem państwowym i największą krajową instytucją udzielającą kredytów długoterminowych (w obligacjach lub w gotówce). Oddział w Gdyni otwarto w marcu 1927 roku prasa. Pierwszą siedzibą banku był budynek Skwiercza przy ul 10 Lutego. W latach 1928-1929 wzniesiono przy ulicy 10 Lutego 8 (obok budynku Poczty) gmach Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym Bank prowadził swoją działalność od 1930 roku aż do wybuchu wojny. 

Bank Gospodarstwa Krajowego był najbardziej znaczącym dla Gdyni bankiem. Odział gdyński BGK obsługiwał powiat morski, kościerski, starogardzki, tczewski i miasta Gdyni. Z pożyczek tego banku w Gdyni finansowano kolonię rybacką i robotniczą, regulację ulic i placów w mieście, inwestycje w porcie, budowę budynków administracji państwowej i budownictwo prywatne prasa

Po wojnie Bank BGK reaktywował działalność, ale już w 1946 roku kredytowanie dzialalności przedsiębiorstw przejął Narodowy Bank Polski i Bank Handlowy S.A.. W 1989 roku Bank wznowił działalność, a swój oddział w Gdyni otworzył przy ulicy 10 Lutego 33. W dawnej siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego mieścił się Bank Pocztowy, a obecnie znajduje się Bank PKO S.A.