Szkoła Morska w Gdyni

W dniu 17 czerwca 1920 roku ówczesny minister spraw wojskowych Gen. Leśniewski podpisał akt utworzenia Szkoły Morskiej, której siedzibę przewidziano w Tczewie. Uroczyste otwarcie szkoły, jej poświęcenie i podniesienie bandery nastąpiło 8 grudnia. Była to szkoła typu licealnego, zorganizowana na wzór Szkoły Odeskiej. Przyjmowano do niej po małej maturze, nauka trwała 3,5 roku. Jeszcze przed aktem utworzenia Szkoły Morskiej wyasygnowane został środki na zakup, remont i wyposażenie żaglowca „Nest” jako pierwszy statku szkolnego.

W związku z budową portu morskiego w Gdyni powstała koncepcja przeniesienia Szkoły Morskiej do Gdyni. W 1927 roku powstało Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni, którego celem działalności była budowa kompleksu Morskich Szkól Zawodowych w Gdyni, które miały kształcić wykwalifikowaną kadrę dla rozwijającego się młodego portu. W skład kompleksu planowano wybudować Szkołę Handlu Morskiego dla kształcenia przedsiębiorców i pracowników biur handlowych i przewozowych, Szkołę Budowlano-Drogową dla kształcenia techników budowlanych, Szkołę Rzemieślniczą celem kształcenia rzemieślników różnych specjalności oraz Szkołę Morską dla kształcenia oficerów i mechaników morskich i Szkołę Jungów dla kształcenia maszynistów okrętowych i rybaków na kutrach. W lipcu 1928 roku położono kamień węgielny pod nową siedzibę Szkoły Morskiej w Gdyni prasa. Uczelnia została przeniesiona w czerwcu 1930 roku i otrzymała nazwę Państwowej Szkoły Morskiej. 

Obowiązujący w Tczewie trzyletni okres nauki został wydłużony do około 4 lat. Uczelnia otrzymała nowocześnie wyposażone gabinety i pracownie fizyki, elektrotechniki, chemii, materiałoznawstwa, nawigacji oraz stację meteorologiczną, dział radiotechniczny ze stacją nadawczą oraz warsztaty mechaniczne. Nastąpiły zmiany w organizacji studiów. Przy szkole istniał internat obliczony na około 180 słuchaczy. Znajdowały się w nim sypialnie, pokoje do nauki własnej, klub uczniowski, pokój wychowawcy, stołówka na 200 osób i biuro internatu. Wraz z przenosinami statek szkolny „Lwów” został wycofany ze służby, a Szkoła otrzymała nowy statek szkolny "Dar Pomorza”

W latach trzydziestych wraz z rozwojem polskiej marynarki handlowej następował dalszy rozwój Państwowej Szkoły Morskiej. W 1938 roku poza wydziałami mechanicznym i nawigacyjnym utworzono trzeci wydział Transportu i Administracji Morskiej. We wrześniu 1939 roku gmachy Szkoły pełniły rolę szpitala. Później mieściły się w nich koszary Kriegsmarine, a później znów szpital.

W październiku 1945 roku odbyły się egzaminy wstępne i PSM rozpoczęła swoją działalność (w oparciu o statut i programy obowiązujące do 1939 roku). W 1969 roku PSM została przekształcona w Wyższą Szkołę Morską, a w 2001 roku została zatwierdzona nazwa Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Literatura:

Kazimierz Małkowski, Bedeker Gdyński, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2001

Witold Parteka, Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w Gdyni w latach 1930-2007, Rocznik Gdyński nr 19, TMG 2007

Jacek Dworakowski, Państwowa Szkoła Morska 1930-1939, Rocznik Gdyński nr 8, TMG 1987/88

Andrzej Perepeczko, 75 lat pierwszej polskiej morskiej uczelni, Rocznik Gdyński nr 12, TMG 1997

Gdynia, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1968

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006

Sławomir Kitowski, Małgorzata Sokołowska, Ulice Gdyni. O historii i patronach, Studio Spartan, Gdynia 2001

Sławomir Kitowski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Wyd. ALTER EGO, Sławomir Kitowski Gdynia 2006