Promenada - Bulwar Nadmorski w Gdyni

Na początku lat dwudziestych na odcinku od restauracji „Cassino” do hotelu „Polska Riwiera” istniał na małym nasypie, umocniony darnią ciąg spacerowy zwany ścieżką Staniszewskiego. Na początku lat trzydziestych w ramach robót publicznych organizowanych dla bezrobotnych, wybudowano opaskę żelbetową na długości ok. 500 m i w odległości 10 m od brzegu morza, z murkiem oporowym o wysokości 80 cm chroniącym przed zalewem fal (budowę opaski zakończono w 1936 roku). Ciąg spacerowy, pokryty żwirem, został przedłużony (do wylotu alei marsz. Piłsudskiego) i poszerzony, a stoki Kamiennej Góry zostały umocnione i utworzono na nich schody i tarasy. Wybudowane schody otrzymały potoczną nazwę Drabiny Jakuba, a na jednym z tarasów wybudowano muszlę koncertową. Ciąg spacerowy nazwany został Promenadą Nadmorską.

W 1937 roku opaskę przedłużono w stronę portu o 150 m. Promenada otrzymała nową nazwę – Bulwar Nadmorski. Podczas II wojny konstrukcja Bulwaru została częściowo zniszczona. W pierwszych latach po wojnie nie przystąpiono do naprawy zniszczeń. W 1946 roku przyjęto nazwę Bulwaru Szwedzkiego (ze względu na udzieloną dużą pomoc Szwecji dla Gdyni).

W 1949 roku podczas silnego sztormu osłabiona zniszczeniami konstrukcja na długości ok. 200 m runęła. W 1950 roku bezpośrednio przy plaży gdyńskiej postawiono ok. 150 m umocnienia, a dla ochrony cypla Redłowskiego wybudowano mur oporowy długości 246 m. W 1958 roku powstał plan budowy Bulwaru. Plan zakładał budowę 3 części Bulwaru: bezpośrednio nad morzem 10 – metrowego pasa spacerowego, następnie szerokiego pasa zieleni, a potem jezdni. W 1963 roku plan budowy został zatwierdzony. Całość przedsięwzięcia zakończono i oddano do użytku w 1969 roku. Bulwar przestał nazywać się Szwedzkim i stał się znowu Bulwarem Nadmorskim.

 

Literatura:

Izabela Gogolewska, Budowa Bulwaru Nadmorskiego, Rocznik Gdyński 1978/1979, TMG 1979

Kazimierz Małkowski, Bedeker Gdyński, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2001

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006

Sławomir Kitowski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Wyd. ALTER EGO, Sławomir Kitowski Gdynia 2006