Urząd Morski w Gdyni

W 1920 roku dla prowadzenia administracji morskiej utworzono Urząd Marynarki Handlowej z siedzibą w Wejherowie. W maju 1927 roku Urząd został przeniesiony do Gdyni i w następnym roku przemianowany na Urząd Morski prasa prasa. Była to instytucja, która miała sprawować zarząd nad portem w Gdyni oraz administrować całym polskim wybrzeżem prasa. Siedzibą Urzędu Morskiego stał się budynek  zaprojektowany przez architekta poznańskiego Ballenstedta  z kształtną wieżą zegarową i wazonami zwieńczającymi pilastry.

Po 1945 roku administracja morska przeniesiona została do Gdańska, gdzie utworzono Główny Urząd Morski. W 1950 roku zlikwidowano Główny Urząd Morski i utworzono Gdański Urząd Morski z siedzibą w Gdyni. Budynek Urzędu został wpisany do rejestru zabytków. 

Literatura:

Wojciech Burkiewicz, Urząd Morski – pierwszy gospodarz Portu Gdyńskiego, Rocznik Gdyński 1978/1979, TMG 1979

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006

Sławomir Kitowski, Małgorzata Sokołowska, Ulice Gdyni. O historii i patronach, Studio Spartan, Gdynia 2001

Sławomir Kitowski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Wyd. ALTER EGO, Sławomir Kitowski Gdynia 2006