Kapitanat Portu Gdynia

W 1922 roku w związku z początkiem eksploatacji portu przez kutry rybackie, tabor pomocniczy i jednostki Marynarki Wojennej powołano i obsadzono etatowo Kapitanat Portu. Zadaniem Kapitanatu było wykonywanie obowiązków policji portowej i żeglugowej. Pierwsza siedziba mieściła się w niewielkim drewnianym baraku. Obok baraku stała drewniana wieżyczka z prowadzącą na jej szczyt drabiną. Na baraku umieszczona była tablica z napisem „Kapitanat Portu Gdynia”.

W 1927 roku zbudowano dla Kapitanatu Portu funkcjonalny i nowoczesny budynek prasa w narożniku nabrzeża Pilotowego i Fińskiego (został zniszczony podczas wojny).

Po wojnie Kapitanat Portu mieścił się do 1963 roku w budynku Urzędu Morskiego, a następnie został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Polskiej.