Molo w Orłowie

Na początku XX wieku dla letników zbudowany został Dom Kuracyjny zwany Kurhausem. W jego pobliżu urządzono kąpielisko z drewnianymi łazienkami i postawiono niewielkie drewniane molo. W 1928 roku ”Żegluga Polska” wybudowała nowy pomost drewniany długości 115 m, jednak przybijać do niego mogły tylko mniejsze statki ze względu na głębokość przy molo nie przekraczającą 2,5 m (mogła przybijać jedynie "Hanka"). W 1934 roku z inicjatywy spółki „Kąpielisko Morskie Gdynia-Orłowo”, przy wykorzystaniu pali z rozebranego molo gdyńskiego, zbudowano siłami kompanii szkolnej baonu mostowego WP z Modlina nowy pomost drewniany. Pomost miał długość 430 m i szerokość 6 m, kilka wnęk o szerokości 12 m i w końcowej 20-metrowej części szerokość 8 m dla przystani statków białej floty. Na tym odcinku pomostu głębokość dochodziła do 4,5 m, co miało pozwolić na przybijanie doń większych statków pasażerskich. Z okazji otwarcia nowowybudowanego pomostu pasażerskiego Towarzystwo Przyjaciół Orłowa oraz gmina urządziła pożegnalne przyjęcie dla 160 budowniczych – saperów. 

Zimą 1949 roku potężny sztorm zdewastował część molo. W 1953 roku pozostałą część odremontowano. Obecnie molo ma 180 m długości.

Molo w Orłowie obecnie: