Kościół pw. św. Michała Archanioła

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest najstarszym zabytkiem Gdyni. Pierwsza świątynia wykonana była w XI wieku z drewna, a na jej miejscu w XIII wieku wybudowano kościół murowany, ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II Wielkiego. Powołana w 1253 roku parafia obejmowała swoim zasięgiem obszar Kępy Oksywskiej i prawie całe terytorium administracyjne obecnej Gdyni. W 1362 roku parafia została powiększona o Redłowo i Chylonię. W 1583 roku kościół był konsekrowany. W czasie wojen ze Szwedami w 1626 roku kościół został zniszczony i ograbiony. Odbudowa kościoła nastąpiła w 1687 roku i wówczas kościół zyskał nową drewnianą wieżę zwieńczoną barokowym hełmem (na hełmie umieszczona jest żelazna chorągiewka z oznaczeniem 1687 roku). Kolejną remont kościoła przeprowadzono w latach 1925-1927. W 1930 roku kościół został wzbogacony o nowy ołtarz główny wykonany w Pelplinie przez M. Cichosza. W 1936 roku utworzono nowy cmentarz dla parafii wojskowej – cmentarz marynarski. 

Zniszczona dwukrotnie w czasie II wojny światowej świątynia została krótko po wojnie odbudowana. W latach 1955-56 kościół wyposażono w organy, a trzy dzwony wykonali ludwisarze z Wrocławia. Wzniesiono ołtarz polowy w formie kamiennej ławy z północno-wschodniej strony kościoła. 

Kościół obecnie:

Literatura:

Jacek Dworakowski, Najstarsza gdyńska nekropolia, Rocznik Gdyński nr 14, TMG 1999

Kazimierz Małkowski, Bedeker Gdyński, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2001

Klemens Przewoski, Okupacyjne wspomnienia proboszcza z Oksywia, Rocznik Gdyński nr 9, TMG 1990

Edgar Milewski, Ostatni port Gdynian, Rocznik Gdyński 1978/1979, TMG 1979

Klemens Przewoski, Okupacyjne wspomnienia proboszcza z Oksywia, Rocznik Gdyński nr 10, TMG 1991

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006