Gdynia - Oksywie

Oksywie to najstarsza z dzielnic Gdyni. Nazwa Oksywia po raz pierwszy pojawiła się na początki XIII wieku. Wówczas Oksywie było zapisane jako Oxiua. Później pojawiały się nazwy Oxive, Occina, Oxiva i Oxiuia. Dopiero w XVII wieku zaczęto stosować nazwę Oxiwie, a potem Oksywie. Nazwa wzięła się prawdopodobnie z duńskiego oxihoved, co oznaczało głowę wołu i nawiązywało tym do kształtu Kępy Oksywskiej. W XIV wieku wieś otrzymała przywilej lokacyjny. Wówczas także ustalone zostały jej granice. Zabudowania skupiały się wzdłuż dzisiejszych ulic płk. Dąbka i ks. Muchowskiego. W XVI wieku wieś posiadała już kościół, dwie karczmy i młyn wodny. W XVII wieku składała się z 16 zagród i liczyła 115 mieszkańców. Na początku ubiegłego stulecia liczba ludności wynosiła około 750 osób. W 1925 roku Oksywie połączono z Gdynią. W latach 1924 -1930 na Oksywiu zbudowany został zespół budynków Dowództwa Floty oraz koszary Marynarki Wojennej. 

 

Literatura:

Maria J. Sołtysik, Historyczne układy przestrzenne Oksywia, Rocznik Gdyński nr 3, TMG 1982

Kazimierz Małkowski, Bedeker Gdyński, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2001

Bernard Chrzanowski, Co wiesz o Polsce. Wybrzeże, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1934

Ewa Ostrowska, Tomasz Degórski, Gdynia. Miasto i ludzie, Oficyna Wyd. Miniatura, Gdynia 2006

Izabela Pawlik, Stanisław Kudławiec, Mała historia Gdyni, Wydawnictwo IPJ, Wejherowo 2008

Encyklopedia Gdyni, Oficyna Verdi Causa, Gdynia 2006