Kościół Garnizonowy MW p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

W dniu 20 maja 1919r. utworzono strukturę organizacyjną Departamentu dla Spraw Morskich, w ramach którego zorganizowano w 1921r. Sekcję Kulturalno-Oświatową oraz Sekcję Duszpasterstwa (z ks. Janem Pajkertem - szefem i dziekanem Marynarki Wojennej). Od 1 stycznia 1922r. wprowadzono w życie pokojową organizację Marynarki Wojennej. Departament Spraw Morskich przeorganizowano 1 marca 1922r. w Kierownictwo Marynarki Wojennej. Na liście organizacyjnej i obsadzie personalnej znalazł się ks. Jan Pajkert jako szef Duszpasterstwa, a w latach 1923-1924 jako szef Służby Duszpasterstwa. 

Po przeniesieniu w 1924r. do Gdyni Komendy Portu Wojennego i warsztatów portowych Marynarki Wojennej, wynikła potrzeba utworzenia rzymskokatolickiej parafii wojskowej. Powstała ona 1 maja 1926 r. i swoim zasięgiem objęła Gdynię, Gdańsk, Puck, Powiat Pucki i Wejherowski. Pierwszą świątynią garnizonową Marynarki Wojennej był kościół św. Michała na Oksywiu. (proboszczowie - ks. Miegoń i ks. Szacki). W związku z tym, iż miejscowy kościół parafialny okazał się niewystarczający dla potrzeb wojska, ks. Miegoń podjął starania o budowę własnego kościoła garnizonowego. W 1934 roku przystąpiono do budowy nowego kościoła na Oksywiu. Kościół został zaprojektowany przez prof. Mariana Lalewicza. Konsekracji nowej świątyni dokonano 1 lipca 1939 roku (dedykowano go Matce Boskiej Częstochowskiej), a 15 sierpnia 1939 r., w Święto Żołnierza, ks. Władysław Miegoń odprawił pierwszą (i ostatnią) uroczystą mszę świętą. Oksywski kościół MW miał nosić nazwę „Domina Maris”, ale wybuch wojny uniemożliwił dokonać tego jego budowniczemu.

W czasie wojny kościół został przekształcony przez Niemców w magazyn i funkcję tę pełnił do 1981 roku (m.in. służył za magazyn dla Stoczni MW). W chwili przywrócenia kościoła do roli świątyni wymagał on gruntownego remontu, ale wówczas zakończyło się tylko odświeżeniem wnętrza. Dopiero po 70 latach od ukończenia budowy przez pierwszego kapelana MW księdza kmdr. ppor. Władysława Miegonia kościół otrzymał odświętną szatę.