Letnisko im. św. Andrzeja Boboli

W 1920 roku ks. prof. Szuman, dyrektor i założyciel Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, zakupił zadrzewiony teren nad samym morzem wraz ze stojącą tam willą, odkupił od wojska 5 blaszanych baraków i zapoczątkował w Gdyni kolonie letnie dla dzieci pod nazwą „Letnisko m. bł. Jędrzeja Boboli”. Na kolonie przyjeżdżały chore dzieci i młodzież z całej Polski. Kolonie prowadzone były przez zakonnice ss. Wincentynki. Jednorazowo na czterotygodniowych turnusach przebywało około 400 dzieci. W 1936 roku z powodu budowy Bulwaru Nadmorskiego letnisko zlikwidowano. Po wojnie w 1953 roku utworzono w willi Muzeum Marynarki Wojennej, które w 1957 roku ze względu na zły stan techniczny budynku zostało zamknięte.

Gdynia, Kamienna Góra, letnisko Boboli, polski okres  międzywojenny, budowa Gdyni, historia Gdyni, stara pocztówkaGdynia, Kamienna Góra, letnisko Boboli, polski okres  międzywojenny, budowa Gdyni, historia Gdyni, stara pocztówka

Gdynia, Kamienna Góra, letnisko Boboli, polski okres  międzywojenny, budowa Gdyni, historia Gdyni, stara pocztówkaGdynia, Kamienna Góra, letnisko Boboli, polski okres  międzywojenny, budowa Gdyni, historia Gdyni, stara pocztówka