Hotel Kaszubski w Gdyni

Niedaleko Hotelu Riwiera wybudowany został przez Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich Hotel „Cassubia” (później Kaszubski). Budynek był od 1922 roku budowany wg projektu architekta Tadeusza Zielińskiego (autora znacznej części domów na Kamiennej Górze). Budowę zakończono we wrześniu 1923 roku. W hotelu poza 42 pokojami znajdowała się restauracja i sala dancingowa. Przed hotelem na nadmorskiej skarpie urządzona została słynna muszla koncertowa. Wokół hotelu skoncentrowały się wille oraz pensjonaty. 

Dzierżawca hotelu pan Mench, restaurator z Warszawy przeprowadził w 1927 roku odnowienie hotelu, co spowodowalo, że hotel stał się dla hotelu "Riwiera" najpoważniejszym konkurentem. Hotel funkcjonował do wojny. Po wojnie budynek został rozebrany i w latach 90 na zarysie starych fundamentów postawiono nową budowlę, która stała się siedzibą Oddziału Aparatury Pomiarowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.