Wydawcy niemieccy (okupacja)

W 1939 roku znajdujące się w mieście zakłady fotograficzne przejęte zostały przez Niemców. Z tego okresu zachowała się znaczna liczba pocztówek, pokazujących miasto w innej szacie. Wiele pocztówek wydali Niemcy wykorzystując przedwojenne klisze polskich fotografów, toteż pocztówki wydawane w okresie okupacji często przedstawiały miasto z okresu wcześniejszego.

Poniżej zaprezentowane są wybrane pocztówki najbardziej znanych wydawców niemieckich z okresu okupacji Gdyni.

E. Baumgart, Gotenhafen

S. Steinmeyer, Danzig

“Foto-Sonnke”, Danzig

wyd. Baugo

Stengel & Co., Dresden

J. Simonsen, Oldenburg in Holstein

Schoning & Co., Lubeck

H. Hoffmann, Posen

C. Muller & Sohn, Gotenhafen