Roman Morawski

Roman Morawski urodził się w 1883 roku. Przyjechał do Gdyni w 1921 roku ze Lwowa. W Gdyni założył firmę. W lokalu przy ulicy Starowiejskiej 2, dzierżawionym od sióstr Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo otworzył hurtownię papieru, sklep z artykułami piśmiennymi (pierwszy w Gdyni) i przyborami biurowymi, a także sklep z wyrobami tytoniowymi. Morawski był jednym z założycieli Towarzystwa Kupców Samodzielnych, która to organizacja należała do Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu.

Morawski posiadał zakład fotograficzny przy Szosie Gdańskiej 71, zarejestrowany na żonę. Doskonale fotografował i wydawał pocztówki. Fotografie Romana Morawskiego to dokument przeistaczania się Gdyni ze wsi w miasto. Na fotografiach i pocztówkach uwiecznił nowo powstałe w Gdyni budynki użyteczności publicznej, a także sceny z życia miasta i jego mieszkańców oraz turystów. Wiele fotografii i pocztówek dotyczyło powstania i rozwoju Marynarki Wojennej RP, jej infrastruktury portowej oraz floty wojennej. 

Roman Morawski zmarł w 1931 roku i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim.