Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze "Książnica-Atlas" SA Lwów-Warszawa

W okresie II Rzeczypospolitej "Książnica-Atlas" była jednym z najważniejszych wydawnictw polskich. Zajmowała wysoką pozycję na rynku poligraficznym, specjalizując się w produkcji map, atlasów i podręczników. Powstała z połączenia w 1924 roku dwu wydawnictw: założonego w 1884 roku wydawnictwa „Książnica Polska” Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych oraz założonego w roku 1921 przez Eugeniusza Romera¹ wydawnictwa kartograficznego „Atlas”. Wydawnictwo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym we Lwowie 24 lipca 1924 r. W wydawnictwie "Książnica-Atlas" Eugeniusz Romer pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej, natomiast Jan Treter² pełnił obowiązki dyrektora administracyjno-handlowego. Nowopowstałe wydawnictwo w swoim programie wydawniczym posiadało podręczniki szkolne i książki pomocnicze dla szkół ogólnokształcących, serie wydawnicze dla młodzieży: „Biblioteka Iskier” i „Biblioteka Iskierek”, książki naukowe, prace pedagogiczne, periodyki dydaktyczne i metodyczne oraz wydawnictwa kartograficzne. W końcu lat 30 w „Książnicy” wydano tysiące pocztówek fotograficznych na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Autorami zdjęć byli wybitni profesjonaliści (Witold Romer, Adam Lenkiewicz, Włodzimierz Puchalski, Bronisław Kupiec) oraz amatorzy. Zdjęcia były wybierane w organizowanych przez Towarzystwo Fotograficzne konkursach.

Wydawnictwo działało do 1941 roku. Po II wojnie światowej w 1946 roku „Książnica Atlas” wznowiła swoją działalność we Wrocławiu, gdzie wydano szereg atlasów Polski i świata. Następnie w 1951 roku podzielono wydawnictwo pomiędzy Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie (założone w 1945 roku) a nowopowstałe Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie (od 1992 roku Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera).

¹ Eugeniusz Romer - geograf, kartograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Polskiej Akademii Nauk.

² Jan Treter - ekonomista, nauczyciel akademicki, działacz ruchu oświatowego, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu.