Leonard Durczykiewicz

Urodził się w 1876 roku. Jego ojciec prowadził warsztat szewski, matka z córkami szyła i haftowała czepki. Leon, jako najstarszy z rodzeństwa, od wczesnych lat szukał różnego rodzaju zajęcia i zarobku, by pomagać rodzicom. Wyuczył się zawodu kupieckiego i otworzył mały sklep.

Pasją Durczykiewicza była fotografika. Założył w Czempiniu bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, zakład fotograficzny. Mieszkańców miasta przyjmował w tygodniu, natomiast w niedzielę fotografował mieszkańców wsi. Szybko zdobył renomę, nie narzekał na brak klientów. Zarobione pieniądze przeznaczył na zakup automobilu, dzięki któremu mógł przemierzać Wielkopolskę.

W historii zapisał się jako autor i wydawca w 1912 r. monumentalnego dzieła „Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem”. Podczas pracy nad swoim dziełem starał się dobierać tak materiał, aby zawierał jak najbardziej reprezentacyjną liczbę powiatów i rodzin. Wykazywał wielki zapał i upór w odwiedzaniu i namawianiu właścicieli dworów i pałaców do utrwalenia ich rezydencji na fotografii (niekiedy te same rodziny odwiedzał po kilka razy w celu uzyskania najlepszego efektu). Dzieło, zawierające 238 fotografii 222 dworów i pałaców polskich w Wielkopolsce, zostało odebrane entuzjastycznie, znalazło się w prawie każdej bibliotece dworskiej i pałacowej w Wielkopolsce. Wiele egzemplarzy wysłano za granicę. Poza wydaniem albumu L. Durczykiewicz wydał także niezliczoną ilość kart pocztowych przedstawiających dwory, pałace, miasteczka, parki i kościoły wielkopolskie.

Leonard Durczykiewicz był człowiekiem bardzo energicznym i niestrudzonym. W swym życiu zajmował się wieloma rzeczami: handlował, wyrabiał cukierki, otworzył kawiarnię, muzykował (grał na skrzypcach i fortepianie) i fotografował. Był wszechstronnie utalentowany.

Gdy nadszedł kryzys gospodarczy, z usług jego zakładu fotograficznego korzystać zaczęło coraz mniej ludzi. Gdy dostrzegł dla siebie i rodziny (miał pięcioro dzieci) nowe szanse, wyjechał do Gdyni. Przy Starowiejskiej 44 (budynek nie zachował się) otworzył atelier fotograficzne, w którym powstało mnóstwo pocztówek i małych składanych albumów, przedstawiających widoki Pomorza.

Leonard Durczykiewicz zmarł w Gdyni w 1934 r.

Literatura:

Andrzej Kwilecki, Ziemiaństwo Wielkopolskie, między wsią a miastem, Poznań 2001

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1987-1989, pod redakcją Henryka Florkowskiego, Tow. Miłośników Ziemi Kościańskiej