s/s Pułaski

 

W 1912 roku zwodowany w angielskiej stoczni jako „Car”.W spółce Russian American Line pływał z Lipawy do Nowego Jorku. W czasie I wojny pływał na linii Archangielsk – Nowy Jork. W latach 1917-1919 znalazł się w dzierżawie brytyjskiej i przewoził żołnierzy, jeńców i rannych. We wrześniu 1920 roku został przekazany duńskiej Balic American Line i jako SS "Estonia" od 1921 roku pływał na linii z Gdańska i Lipawy do Nowego Jorku. Powstałe w 1930 Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe przejęło statek i zmieniło mu nazwę na "Pułaski”. Od 1930 roku pływał na linii do Nowego Jorku. W 1932 roku statek na swym pokładzie przywiózł 27 osobową polską ekipę olimpijską (wśród sportowców był m.in. Kusociński). W 1935 roku statek wycofano z linii północnoamerykańskiej i poddano w duńskiej stoczni przebudowie. W 1936 roku rozpoczął żeglugę na nowej linii do Ameryki Południowej (Gdynia – Kopenhaga – Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Santos). Na przełomie 1938-39 roku statek został wycofany z eksploatacji na linii południowoamerykańskiej i skierowany do obsługi rejsów wycieczkowych. Wobec zagrożenia wojną planowano go zatopić w wejściu do portu. Ostatecznie w sierpniu 1939 roku skierowano go do Anglii.

Po kampanii wrześniowej przewoził polskich żołnierzy z portów greckich do francuskich. Potem wydzierżawiony został Francuzom i pływał do portów afrykańskich.  W 1940 uciekł przed francuskim internowaniem. Następnie pływał w konwojach atlantyckich i wokół Afryki. Koniec wojny zastał statek w linii transportowej na Oceanie Indyjskim. W 1946 roku został sprzedany Anglikom i pływał pod angielską banderą jako „Empire Penryn”. W 1950 został pocięty na złom.