s/s Polonia

 

W 1910 roku zwodowany w angielskiej stoczni jako „Kursk”. W spółce rosyjskiej pływał z Bałtyku do Nowego Jorku.

W czasie I wojny światowej pływał na linii Archangielsk – Nowy Jork.

W latach 1917-1919 statek znalazł się po zarządem brytyjskim i przewoził żołnierzy, jeńców i rannych. W 1920 roku został przekazany duńskiej Balic American Line i pływał już jako SS "Polonia" na linii z Gdańska i Lipawy do Nowego Jorku, przewożąc głównie emigrantów z Polski. 

Powstałe w 1930 roku Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe przejęło statek i bez zmiany nazwy "Polonia” pływała z Gdyni do portów bałtyckich. W 1933 roku statek został przerzucony na tzw. linię palestyńską, gdzie przewoził głównie emigrujących z Polski do Palestyny Żydów.

W końcu 1938 roku zawieszono linię, a statek sprzedano do Włoch, gdzie w 1939 roku został pocięty na złom.