dzielnice, ulice, miejsca

Bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami historia Szpitala ss. Miłosierdzia w Gdyni, a po wojnie upaństwowionego Szpitala Miejskiego.

 

Andrzej Kolejewski "Dzieje szpitala na Placu Kaszubskim", wyd. Oficyna Verbi Causa, 2003

Bogato  ilustrowana  archiwalnymi  zdjęciami  historia  Szpitala ss. Miłosierdzia w Gdyni, a po wojnie upaństwowionego Szpitala Miejskiego. Autor – rodowity Gdynianin, lekarz chirurg, rozmiłowany w swoim mieście, podejmuje nie po raz pierwszy tematykę historyczną.

 


Książka jest rozprawą o architekturze gdyńskiej przedstawioną w atrakcyjnej szacie graficznej. Prezentuje dzieje architektury lat dwudziestych i trzydziestych XX w., zapisane w układzie przestrzennym kamienic śródmieścia Gdyni.

 

Maria J. Sołtysik, Sławomir Kitowski "Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego", wyd. ALTER EGO, 2003

Książka jest rozprawą o architekturze gdyńskiej przedstawioną w atrakcyjnej szacie graficznej. Prezentuje dzieje architektury lat dwudziestych i trzydziestych XX w., zapisane w układzie przestrzennym kamienic śródmieścia Gdyni. 

 


Dzieje Wielkiego Kacka w minionym stuleciu od czasu, gdy ten był jeszcze kaszubską wioską aż po dzień dzisiejszy.

 

Zofia Żywicka "Z dziejów Wielkiego Kacka", wyd. SONIC, 2005

Dzieje Wielkiego Kacka od czasu, gdy ten był jeszcze kaszubską wioską aż po dzień dzisiejszy. Materiały pochodzą w dużej mierze od rodowitych mieszkańców i dotyczą wielu dziedzin życia - kościoła, szkoły, kolei, administracji, organizacji społecznych, życia kulturalnego i sportu.

 


Monografia obecnie jednej z dzielnic Gdyni, niegdyś wsi o kaszubskim rodowodzie - Wielkiego Kacka.

 

Tomasz Rembalski, Dariusz Małszycki, Zofia Żywicka "Wielki Kack. Dzieje kaszubskiej wsi", wyd. Region, 2011

Monografia obecnie jednej z dzielnic Gdyni, niegdyś wsi o kaszubskim rodowodzie. W książce historia Wielkiego Kacka od jego powstania aż po wcielenie do miasta oraz wybór artykułów z lokalnej prasy.

 


Książka zawiera biogramy 350 ludzi, którzy budowali Gdynię i w niej zostali pochowani.

 

Małgorzata Sokołowska, Wiesława Kwiatkowska "Gdyńskie Cmentarze", wyd. Oficyna Verbi Causa, 2003

Książka zawiera biogramy 350 ludzi, którzy budowali Gdynię i w niej zostali pochowani.  Zamierzeniem autorek było zwrócenie uwagi na tych, którzy leżą na miejscowych cmentarzach w opuszczeniu, bo mało kto już o nich pamięta. 

 

 


Album wydany z okazji jubileuszu 75-lecia miasta, przedstawia w ciekawy i nowatorski sposób historię Gdyni w XX wieku.

 

Sławomir Kitowski, Małgorzata Sokołowska "Ulice Gdyni. O historii i patronach", wyd. ALTER EGO, 2001

Album wydany z okazji jubileuszu 75-lecia miasta, przedstawia w ciekawy i nowatorski sposób historię Gdyni w XX wieku. Narodziny miasta pokazane są poprzez powstawanie ulic, zmiany ich nazw oraz unikatowe plany Gdyni, te przedwojenne i powojenne. 

 


Książka wydana przez Muzeum Miasta Gdyni, opowiadająca dzieje szesnastu wiosek i osiedli ruralistycznych, które w latach 1926–1972 weszły w skład portowego miasta Gdyni – morskiej stolicy II Rzeczypospolitej.

 

Tomasz Rembalski "Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII - XX wiek)", wyd. MMG, 2011

Książka opowiadająca dzieje szesnastu wiosek i osiedli ruralistycznych, które w latach 1926–1972 weszły w skład portowego miasta Gdyni – morskiej stolicy II Rzeczypospolitej.

 

 


Pierwszy tom z serii prezentującej poszczególne dzielnice gdyńskie

 

Kazimierz Małkowski "​Gdynia. Kolibki, Orłowo, Redłowo, Mały Kack" wyd. Oskar Polnord, 2009

Pierwszy tom z serii prezentującej poszczególne dzielnice gdyńskie z uwzględnieniem ich przeszłości i teraźniejszości, planów dalszego rozwoju, a także ukazującej m.in. topografię, atrakcje i walory turystyczne.

 


Książka jest opowieścią o historii Gdyni o jej mieszkańcach i ludziach przybyłych tu z daleka oraz o ich trudnym, pionierskim życiu.

 

Aleksandra Tarkowska „Gdynia między wojnami”, wyd. Księży Młyn, 2010.

Książka jest opowieścią o historii Gdyni o jej mieszkańcach i ludziach przybyłych tu z daleka oraz o ich trudnym, pionierskim życiu. Kolejne rozdziały prezentują różne dziedziny życia miasta. Wspaniała szata graficzna, na którą składa się ponad 300 archiwalnych fotografii, cennych dokumentów, map, danych statystycznych.

 


Autor wykorzystał archiwalia kościelne i państwowe oraz prywatne, szeroko dobraną literaturę, a także relacje wychowanków i wychowawców jezuickiego ośrodka edukacyjnego w Gdyni.

 

Leszek Molendowski „Dzieje ojców Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni”, wyd. Avalon, 2009.

Autor wykorzystał archiwalia kościelne i państwowe oraz prywatne, szeroko dobraną literaturę, a także relacje wychowanków i wychowawców jezuickiego ośrodka edukacyjnego w Gdyni.